Webmail

Dobrodošli na stranice kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice"

Poštovani, stranice su trenutno u procesu redizajna. Za pristup starim stranicama molimo vas kliknite ovaj link: http://www.kbcsm.hr/arhiva.html

O bolnici

Klinički bolnički centar "Sestre milosrdnice" osnovan je 1846. godine i jedna je od najstarijih i najvećih zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj.
Klinički bolnički centar "Sestre milosrdnice" održava svoj ugled i značaj već sto i šezdeset godina njegujući dobru tradiciju hrvatske medicine: stručnost u radu, znanstveno istraživanje u području medicinskih znanosti i obrazovanje studenata, mladih liječnika i drugih stručnjaka u zdravstvu.
Klinički bolnički centar "Sestre milosrdnice" obavlja zdravstvenu djelatnost na najvišoj razini poštujući načela medicinske etike i deontologije. U Bolnici se osim dijagnostike, liječenja, medicinske rehabilitacije i zdravstvene njege obavlja i specijalističko-konzilijarna djelatnost uz osiguranu laboratorijsku i drugu dijagnostičku djelatnost.
Klinički bolnički centar "Sestre milosrdnice" ima opsežan nastavni i obrazovni program koji se odvija na nekoliko razina. Kao nastavna baza Stomatološkog, Medicinskog, Farmaceutsko – biokemijskog, Filozofskog, Edukacijsko - rehabilitacijskog fakulteta, Zdravstvenog veleučilišta organizira i provodi dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu za studente ovih fakulteta i veleučilišta.
Specijalističko usavršavanje mladih liječnika postoji više od sto godina a 1950. godine dodijeljeno je ovoj Bolnici pravo da provodi specijalističke ispite iz svih područja medicine.
Bolnica provodi i specijalizaciju iz užih specijalnosti zdravstvenih djelatnika.
U Bolnici se odvija raznovrsna i dinamična znanstvena aktivnost koju provodi i organizira Institut za klinička medicinska istraživanja osnovan 1989. godine. U Bolnici djeluje sedamnaest referentnih centara Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u Bolnici se usavršavaju znanstveni novaci (11). Od 2008. godine bolnica ima petnaest znanstvenih projekata. Klinički bolnički centar "Sestre milosrdnice" ima 863 kreveta i 2478 zaposlenika. Trinaest klinika i sedam zavoda od kojih su tri klinička, ljekarna i Institut za klinička medicinska istraživanja obavljaju zdravstvenu, nastavnu i znanstvenu djelatnost, a stručno administrativne i druge poslove obavljaju stručne službe Bolnice.
Klinički bolnički centar "Sestre milosrdnice" nastoji kroz svoju cjelokupnu djelatnost očuvati položaj ugledne hrvatske zdravstvene ustanove s bogatom tradicijom i razvijati se u budućnosti u ustanovu koja će brinuti o zdravlju svojih bolesnika na europskoj razini.

Temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske od 13. svibnja 2010. godine, Kliničkoj bolnici "Sestre milosrdnice", sa sjedištem u Zagrebu, Vinogradska cesta 29, su s danom 20. srpnja 2010. godine pripojene slijedeće ustanove: Klinika za tumore Zagreb i Klinika za traumatologiju Zagreb.
Sjedište Bolnice je u Zagrebu, Vinogradska cesta 29.
Bolnica posluje i na lokacijama: Draškovićeva ulica 19, Zagreb i Ilica 197, Zagreb.

Centralno naručivanje

narucivanje.vinogradska@kbcsm.hr
Tel: (01) 37 87 593
Tel: (01) 37 87 958
Fax: (01) 37 87 792

narucivanje.ilica@kbcsm.hr
Fax: (01) 37 13 679

narucivanje.draskoviceva@kbcsm.hr
Fax: (01) 46 97 029

Kontakt

KBC "Sestre milosrdnice"
Vinogradska cesta 29
10000 Zagreb

Tel: (01) 37 87 958
Fax: (01) 37 87 792

Email: kbcsm@kbcsm.hr